Hårtransplantation 

En hårtransplantation hos oss på Akacia medical innebär att du får den senaste och mest avancerade världsledande teknik för hårtransplantation marknaden. Vår unika teknik ger kortare läketid och lämnar inga synliga ärr. Det i stort sett omöjligt att se någon genomgått en hårtransplantation.

Vi är stolta att kunna berätta att vi sedan starten 2001 utfört flest hårtransplantationer i Sverige och tillsammans har våra läkare en samlad erfarenhet över 10 000 operationer.

Givetvis så lämnar alltid skriftlig garanti på våra hårtransplantationer och konsultation är gratis!

Allmänt information om hårtransplantation

Vi utför hårtransplantationer med FUE-metoden (Follicular Unit Extraction) som innebär att enskilda hårsäckgrupper avlägsnas direkt från givarområdet. Oftast flyttas hår från patientens bakhuvud där håret är genetiskt kodat att inte tappas. Patienten kan välja att göra små kosmetiska justeringar som att flytta hårlinjen till att fylla ut större kala områden på huvudet. De transplanterade hårsäckarna (hårimplantaten) växer fast nästan direkt och börjar producera naturligt hår med tiden. Vi skräddarsyr din behandling för att uppnå bästa möjliga resultat!

 

Vem är lämplig kandidat för en hårtransplantation?

Dom flesta män och kvinnor som drabbats av ärftligt håravfall (Androgen alopecia) med skallighet eller djupa vikar kan förvänta sig goda resultat av en hårtransplantation. Patienten bör ha ett tillräckligt bra givarområde i bakhuvudet att utvinna hårsäckar ifrån, men vi kan även utvinna hårsäckar från andra givarområden så som brösthår osv.

Den vanligaste typen av hårtransplantationer vi gör på kliniken är: hjässa, vikar och hårlinje. Med det kan även utföras på andra hårbärande områden som; skägg, ögonbryn och polisonger som har påverkats av håravfall eller saknas helt.

Genom att fylla ut kala områden med hårsäckar kan man på nytt återskapa symmetrin i ansiktet. Vi skapar ett samspel i hårtäthet i det hårlösa området så att det ser naturligt ut med tillsammans med resterande håret. Resultaten brukar göra stor förändring för patientens välbefinnande.

 

Vi kan transplantera upp till 3500 hårsäckar på en dag och varje hårsäck innehåller snitt 1-4 hårstrån. Vi på Akacia Medical arbetar med manuellt arbete och med micro verktyg som är dom minsta på marknaden. Det medför högre precision och mindre vävnadsskador, än om man arbetat med en ”penna”  som trycker ner hårsäcken.

hårtransplantation

Senaste tekniken för hårtransplantation på kliniken

Det viktigaste för en patient som genomgår en hårtransplantation är att få ett naturligt resultat. Vi återskapar en naturlig hårlinje med hjälp av små verktyg och tätplacering av hårsäckar. Vår expertis och precisionsarbete medför hög överlevnad av transplanterade hårsäckar.

 • Vi har valt att använda oss av särskilda nålar på 0,6 mm som är mindre än branschstandard på 0,9 mm.
 • Bättre resultat och tätare placering  av hårsäckarna.
 • Inga skalpeller används vid denna metod och hårsäckar utvinns genom specialnålar (punscher).
 • FUE-metoden är bästa och modernaste tekniken på marknaden.

 

Hårtransplantation är den enda permanenta metoden för att få ytterligare hårväxt! För att få ett bra resultat bör patienten ha ett bra givarområde. Antal hårsäckar som kan plockas beror på givarområdets täthet. 

Inför din hårtransplantation i Stockholm

Före en hårtransplantation så genomförs en konsultation där vi går igenom patientens individuella förutsättningar, förväntningar och det resultat som kan uppnås. Vi undersöker även hårkvalitet samt ställer frågor om den allmänna hälsan för att få ta reda på vad vad som är medicinskt möjligt.

Därefter ger vi ges prisuppgifter och  förslag på olika operationstider. Vi går noggrant igenom hur en operation går till samt hur eftervården går till. Allt för att du ska känna sig trygg i sitt beslut. Patienten kan välja att genomföra sin hårtransplantation på vår klinik i Stockholm eller i Istanbul. Vi håller även konsultationer i Göteborg.

 

Så går en hårtransplantation till

När patienten kommer till Akacia Medical under operationsdagen går vi igenom operationsplanen. Vi börjar markera ut områden för hårtransplantationen så vi vet hur hårsäckarna ska fördelas. Hårsäckarna (s.k. grafts) planteras sedan en i taget till det hårlösa området. Proceduren är en två-stegs-process, först en millimeter hål och sedan plantering av hårsäcken manuellt för hög precision med mindre vävnadsskador.

Det planeras även för framtiden för att försäkra oss om att patientens hår ska se naturligt ut resten av livet. Om patienten har fortsatt håravfall kan det bli aktuellt med en andra hårtransplantation efter några år och då är det av stor vikt att vid första operationen kalkylera med viss marginal så att man har goda förutsättningar till senare tillfälle.

Innan operation så rakar vi både givarområdet och mottagarområde samt rengör patientens huvud och ger lugnande medicin (vid behov) och lokalbedövning. Under tiden operationen pågår kan patienten vila bekvämt i operationsstolen. En stor hårtransplantation på runt 2500-3500 hårsäckar brukar ta cirka 6-10 timmar. Under operationen kan patienten ta mindre pauser samt när halva operation har genomförts så serverar vi dig lunch.

 Om FUE-metoden

  • Fue-metoden lämnar endast små hål som uppstår när hårsäckarna plockas ut läker ihop inom en vecka.
  • Med Fue slipper du ärr på skaplen 
  • Det är möjligt att transplantera upp till 3 500 hårsäckar.
  • Ett bestående och naturligt resultat.
  • Smidig teknik för att plocka hår BHT (body hair transplantation) från andra delar av kroppen om håret ej huvudet räcker.
  • Fue-metoden är “nya” metoden mot föregångaren FUT-metoden, som innebar man skar bort hudflik på huvudet. 

Resultatet av en hårtransplantation

Läkningsprocessen

Vi går igenom noggrant med dig om hur eftervård ska skötas och i regel så kan patienten kan vara tillbaka på jobbet efter ca 10 dagar utan att ha allt för tydliga spår av en genomförd hårtransplantation, lite lätt rodnad och kortare hår till en början.

 • De första 10 dagarna är det väldigt viktigt att inte påverka/utsätta hjässan för yttre faktorer då hårstråna till en början är väldigt ömtåliga. Exempel på yttre faktorer är regn, huvudbonader etc.
 • Man sover med ”flygplanskudde” för att utsätta givarområdet så lite som möjligt.
 • Givarområdet behöver 3 dagar för att läka. Därefter smörjer man in med lotion 1 gång per dygn i 10 dagar (låter det verka i 40 min. och sköljer sedan ur med ljummet vatten och låter lufttorka).
 • Efter dessa 10 dagar börjar man (om skorporna inte redan ramlat av) massera försiktigt så att den bildade skorpan faller av. I samband med detta kan man eventuellt tappa det ”ytliga/fjuniga” transplanterade håret, men dessa växer tillbaka.
 • 1 månad ingen träning, sol eller havsvatten, bastu eller liknande som kan orsaka bl.a. svettningar.

Slutresultatet

Ser du först efter 12 månader och då gör vi på utvärdering slutresultatet men du kommer se skillnad redan efter 3-4 månader. Under den tiden kommer vi ha personlig kontakt. Ditt resultat är också vårt resultat och vi är väldigt måna om att du ska bli helt nöjd. Under tillväxt perioden så rekommenderar vi att patienten kommer och gör PRP-behandlingar.

garanti hårtransplantation

 

 

Vid en hårtransplantation rekomenderar vi flera PRP-behandlingnar (stamcellsbehandling)  samt skriftlig garanti. Vi utför våra hårtransplantationer i Stockholm och även förmedlar till en klinik vi har tätt samarbete med i Turkiet. 

 

Grafträknare

Follikulära enhet per kvadratcentimeter anger önskad graftäthet. Nedan är endast en uppskattning. Dina behov varierar beroende på hårets egenskaper och huvudstorlek.

 

 

 

Hårtransplantation – så funkar det

Mats hårtransplantations video
Se filmen om Mats
Tonys hårtransplantations video
Se filmen om Tony

Priser på en hårtransplantation: ligger på mellan 25 000 SEK och 70 000 SEK för en behandling. Se gärna på vår priser  och våra övriga behandlingar.

Se på före- och efterbilder hårtransplantation

Läs om hårtransplantation för kvinnor

Titta på våra patientporträtt

Läs mer om håravfall

Läs om vanliga frågor och svar

Att få behålla sitt hår är allas rättighet och det ska inte behöva tunna på pris och kvalité, vilket är genomgående i allt vi gör.

Glöm inte Ditt resultat är också vårt resultat!