Håravfall

Är något som kan komma gradvis men också börja som plötsligt håravfall och det finns många bakomliggande olika orsaker till varför du tappar hår. Den vanligaste håravfallet är Androgen alopecia, så kallat manligt håravfall och det drabbar ungefär var tredje man. Det brukar börja med ett sakta krypande hårfäste som går bakåt och uppåt med början vid båda tinningarna. En del håravfall är tillfälliga med andra är permanenta.

Att tappa hår kan upplevas som jobbigt, men som för dom allra flesta problem finns det oftast en lämplig lösning.

Här nedan berättar vi lite mer om vad hår är, de vanligaste orsakerna till håravfall samt vilka behandlingsmetoder som finns för att stoppa eller bromsa. I ett tidigt skede med endast lite håravfall kan man använda läkemedel eller Prp-behandling, men när stora fläckar redan har uppstått är hårtransplantation det enda som ger resultat. Håravfall drabbar både män och kvinnor men det skiljer sig lite åt.

manligt håravfall

Ärftligt håravfall

Ärftligt håravfall är den vanligaste orsaken till håravfall och som går under det medicinska namnet Androgenetic Alopecia. Kvinnor och män har androgena hormoner, några av dessa är testosteron (DHT), androstendion och dehydroepiandrosteron (DHEA). Dessa hormoner utsöndras från testiklar och binjurar hos män och i mindre mängd från äggstockar och binjurar hos kvinnor. Efter långvarig utsöndring av DHT börjar håret bli svagare och tunnare och faller sedan av och man blir tunnhårig. Med hjälp av en mikroskopisk kamera kan vi studera hur hårsäckarna växer, vid ärfligt håravfall ser man att hårsäckarna som normalt producerat fina friska hårstrån numera producerar allt mer tunnare, kortare och sprödare hårstrån för att sedan sluta helt producera hår.

Andra orsaker till varför man tappar hår kan vara: sjukdom, undernäring, vitaminbrist, trauma och långvarig stress. Men det kan även vara mekaniskt, som permanentning, färgning och blekning av håret samt för hård borstning och strama hästsvansar etc.

Medicinsk behandling mot håravfall

I tidig skede kan läkemedel som Rogain (Minoxidil) och Propecia (finasterid) behandla håravfall. Dessa läkemedel hämmar 5-alfareduktas, vilket motverkar ökningen av DHT i hårrötterna. Att kombinera med en PRP-behandling (Platelet Rich Plasma) brukar även ofta ge bra resultat.  Håret på bakhuvudet och håret ovanför öronen innehåller ingen 5-alfareduktas och påverkas därför inte av håravfall. Hårstrån/hårsäckar i dessa områden är inte känsliga för DHT och kommer inte att falla av även om testosteron fortsätter att utsöndras. Det är från dessa områden vi tar hårsäckar vid en transplantation.

Varför tappar man hår?

 • Ärftligt håravfall
 • Ålder
 • Genetiskt anlag
 • Hormonellt
 • Långvarig stress
 • Sjukdom
 • Efter graviditet
 • Man tappar all hår- Alopecia totalis
 • Biverkningar av medicin
 • Undernäring
 • Trauma
 • Mekaniskt

Ålder för håravfall

Det finns inget direkt samband mellan ålder och håravfall. Personer med genetiska anlag för håravfall, dvs. personer som har progressivt håravfall i familjen, kan börja tappa håret redan vid 20 års ålder. Den vanligaste och mest intensiva perioden för håravfall är mellan 25 och 35 år. Efter 45 års ålder blir håravfallet långsammare. Vid vilken tidpunkt en viss människa kommer att börja och sluta tappa hår och till vilken grad är omöjligt att veta. Detta förlopp sitter inprogrammerat i våra gener och bestäms redan i fosterstadiet. Många upplever att det känns tråkigt att få tunnare hår och börjar se över sina möjligheter att få behålla hår eller fylla ut på glesa områden.

Vad är hår?

På människokroppen finns ca 5 miljoner hårsäckar. Av dessa sitter ca 100 000-150 000 på huvudet. Strånas tjocklek, färg, täthet och karaktär varierar med etnicitet, ålder och kön. Blonda personer har flest hårsäckar på huvudet, brunetter och mörkhyade personer något färre, och  rödhåriga är den grupp som har minst antal. Trots att håret sedan länge förlorat sin funktion för människan som skydd, värmeavledning och kamouflage är det fortfarande viktigt för oss att ha ett friskt och vackert hår av sociala och personliga skäl.
Det är normalt att tappa lite hår varje dag och dom flesta tappar cirka 100 hårstrån per dag. Håret växer ungefär 1 centimeter per månad, dvs 0,33mm/dag, men det varierar från person till person. Procentuellt sett av hårsäckarna på vårt huvud arbetar i genomsnitt ca 85 % medan 15 % är i vilofas. Håret tunnas ut när allt fler hårsäckar går in i förtidig eller förlängd vila.

Hur påverkar DHT follikulära hårsäckar?

De hårsäckar som man kan tappa är rika på ett enzym som kallas 5-alfareduktas. Detta enzym omvandlar testosteron till DHT. DHT binder till enzymets receptorer vilket gör att cellernas  ämnesomsättning upphör av naturliga orsaker. I tidiga faser av håravfall blir hårstråna tunnare och förlorar sitt pigment. 

Hamilton-Norwood’s skala för håravfall

Är en skala för att bedöma hur hur pass långt gånget håravfallet är och om hårtransplantation behövs.

Skala 1:
Ingen operation nödvändig.
scale 1
Skala 2:
Ingen operation nödvändig, 500 till 800 hårsäckar kan transplanteras om symmetrin upplevs som problematisk.
scale 2
Skala 2a:
500 till 800 hårsäckar för att reparera så att proportionerna blir rätt.
scale 2a
Skala 3:
800 till 1,000 hårsäckar för fronten.
scale 3
Skala 3a:
1,300 till 1,600 hårsäckar för fronten.
scale 3a
Skala 4:
1,100 till 1,400 för fronten och 800 till 1,100 för kronan.
(1,900 till 2,500 hårsäckar totalt)
scale 4
skala 4a:
1,700 till 2,500+ för fronten.
scale 4a
Skala 5:
1,500 till 1,700 för fronten och 1,000 till 1,500 för kronan.
(2,500 till 3,200 hårsäckar totalt.)
scale 5
Skala  5a:
2500 till 3200+ hårsäckar.
scale 5a
Skala  6:
1,700 till 2,500 för fronten och 1,500 till 1,700 för kronan.
(3200 till 4200+ hårsäckar totalt)
scale 6
Skala  7:
2,500 till 3,000+ hårsäckar för att återuppbygga fronten.
scale 6a

Vi erbjuder kostnadsfria konsultationer så du kan få träffa en specialist på håravfall på vår hårklinik.