Så går en hårtransplantation till steg för steg

Med Fue-tekniken kan vi utan att göra onödig vävnadsskada på hårbotten flytta hårsäckar från mer täta områden (vanligtvis från bakhuvudet) till mer glesa områden. Behandlingen sker i lokalbedövning och du åker hem samma dag!

 

Konsultation 

Vid det första konsultationsbesöket diskuterar vi igenom dina förväntningar, undersöker din hårkvalitet och allmänna hälsa. Vi ger dig information om vad ingreppet kommer att kosta, hur lång tid ingreppet kommer att ta samt hur lång väntetid det är på ingreppet. Du kommer även att få fylla i ett formulär om ditt hälsotillstånd, eventuella tidigare operationer eller sjukdomar.

Detta sker oftast på vår klinik eller i vissa fall för långväga kunder online. 

Läs mer om konsultation här.

 

På operationsdagen

På morgonen på operationsdagen när du kommer till oss på Akacia medical så träffar du kirurgen som berättar hur hårtransplantationen ska fördelas, ritar upp hårlinjen samt fotograferar. Det planeras även för framtiden så att vi kan försäkra oss om att ditt hår ska se naturligt ut resten av livet.

 

Operationen

Själva transplantationen görs under lokalbedövning. Vid behov får du även lugnande medicin. Under tiden operationen pågår kan du vila bekvämt i operationsstolen.

Innan operation så rakar vi både givarområdet och mottagarområdet samt rengör ditt huvud. 

Därefter stansas hårsäckarna ut och plockas varsamt ut en och en och inspekteras sedan under microskop. I detta skede ger vi dig ytterligare lokalbedövning i det område där transplantationen ska ske. Därefter sätts transplantaten i de kanaler som gjorts av kirurgen.

En stor hårtransplantation på runt 2500-3500 hårsäckar brukar ta cirka 6-10 timmar. Under operationen kan du som patient ta mindre pauser samt när halva operation har genomförts så serverar vi dig lunch.

När operationen är klar läggs bandage på över donationsområdet. Det nytransplanterade området är väldigt känsligt. Vi går kommer gå igenom noggrant med dig om hur din eftervård ska skötas

 

Efter operationen

Under de två första veckorna efter din hårtransplantation skall du undvika att mekaniskt röra med fingrarna på det transplanterade området. Du får inte heller ha huvudbonad eller täcka huvudet med något under denna tid. För användning av hjälm gäller 3 veckor. Du skall även undvika tunga lyft och fysisk ansträngning under dessa 2 veckor. Efter dessa två veckor får du börja tvätta hela huvudet som vanligt igen. 

Du kommer att ha fortsatt kontakt med Akacia Medical även efter operationen fram tills att en utvärdering har gjorts. Slutresultatet av transplantationer blir synligt efter 12 månader.