Steg för steg

Vid första kontakten med oss kommer du att få svara på några enkla frågor om din hälsa. Denna information ligger sedan till grund för konsultationsmötet.

Under konsultationen kommer det att finnas flera frågor att ställning till:

steg för steg hårtransplantation

  • Ditt fysiska behov och dina eventuella begränsningar
  • Dina emotionella behov och din mentala inställning
  • Din oro
  • Dina förväntningar
  • Din budget
  • Din tid

Den konsultationsansvarige har ett omfattande samtal med patienten för att förstå dennes medicinska behov. Arbetet börjas med att utforma tillgängliga behandlingsalternativ enligt patientens specifika behov och önskemål. Det är mycket viktigt att identifiera exakt vad patienten vill göra.

Patienten får även fylla i ett medicinskt frågeformulär. Detta för att informera läkaren om eventuella risker eller förhållanden som kan vara nödvändiga att känna till inför operationen.

Även om de flesta ingrepp är av mindre karaktär kan läkaren vid behov behöva ta del av sjukjournaler, foton etc. För att underlätta denna process ber vi patienten att ta fram journaler, dokument eller foton i förväg.

Det är viktigt att veta och känna till patientens förväntningar på slutresultatet för att läkaren ska kunna avgöra om det önskade resultatet är uppnåbart. Det är viktigt att patientens förväntningar är i linje med vad som är realistisk och kan uppnås.

Därefter får patienten en offert på behandlingen och ett operationsdatum bestäms gemensamt.

Vid frågor angående operationen besvaras dessa av den konsultationsansvarige, antingen per e-post, via ett personligt besök eller per telefon.

Patienten betalar in ett förskott till Akacia Medical ABs bankgirokonto, därefter bekräftas operationen.
Resterande belopp betalas in 14 dagar innan operationen.

Så går en hårtransplantation till steg för steg

När patienten kommer till Akacia Medical under operationsdagen går vi igenom operationsplanen. Vi börjar markera ut områden för hårtransplantationen så vi vet hur hårsäckarna ska fördelas. Hårsäckarna (s.k. grafts) planteras sedan en i taget till det hårlösa området. Proceduren är en två-stegs-process, först en millimeter hål och sedan plantering av hårsäcken manuellt för hög precision med mindre vävnadsskador. Det planeras även för framtiden för att försäkra oss om att patientens hår ska se naturligt ut resten av livet.

Innan operation så rakar vi både givarområdet och mottagarområde samt rengör patientens huvud och ger lugnande medicin (vid behov) och lokalbedövning. Under tiden operationen pågår kan patienten vila bekvämt i operationsstolen. En stor hårtransplantation på runt 2500-3500 hårsäckar brukar ta cirka 6-10 timmar. Under operationen kan patienten ta mindre pauser samt när halva operation har genomförts så serverar vi dig lunch.

Vi går kommer gå igenom noggrant med dig om hur din eftervård ska skötas.I regel så kan patienten kan vara tillbaka på jobbet efter ca 10 dagar utan att ha allt för tydliga spår av en genomförd hårtransplantation, lite lätt rodnad och kortare hår till en början.

Patienten har fortsatt kontakt med Akacia Medical även efter operationen fram tills att en utvärdering har gjorts. Utvärderingen brukar ske efter ca 12 månader.