Resultate av en Prp kan variera och det är därför svårt att generalisera före och efter bilder på Prp. Behandlingen i sig är inget man kan garantera att det ger resultat, men många som har början till håravfall, tillfällig hårförlust, tex förlängd växtcykel kan många gånger få återväxt av håret.prp före och efterbild