FAQ PRP

Gör det ont med en Prp behandling?

Våra patienter brukar tycka att behandlingen inte är så farlig, den skapar endast lite obehag vid stick. Innan en behandling är patienten alltid bedövad. Nålarna som används vid injiceringen är mycket tunna och byts regelbundet ut längs med behandlingen för minimera obehag. Vissa patienter upplever att det bränner till lite lätt när den plasman som injiceras ska ta plats i det område som behandlas. Hudens tjocklek och karaktär skiljer sig även mellan olika områden vilket gör att vissa områden är mer känsliga än andra. Behandlingstid är endast ca 20-40 minuter.

Vem passar PRP för?

Håravfall till följd av cellgifter efter strålbehandling svarar med största sannolikhet inte på denna behandling. Vid diagnosen trombocytopeni (lågt antal trombocyter i blodet), kronisk leversjukdom eller om man står på blodförtunnande behandling. De som röker och konsumerar mycket alkohol är inte heller idealiska för en PRP behandling ( pga sämre trombocytfunktion och blodcirkulation).vAnti-inflammatoriska läkemedel blockerar trombocytaktivitet. Sådan behandling bör avbrytas minst 7 dagar före PRP-behandlingen och kan återupptas efter en vecka. I samband med en konsultation gör vi gör en individuell bedömning om det är rätt behandling för dig.

Läkning

Efter en behandling kan det pirra i hårbotten under några timmar och lätt svullnad kan ibland ses under det närmsta dagar. Behandlingen utgör ingen risk för överkänslighet eftersom blodplättarna kommer från patientens egna blod. Efter behandlingen ska patienten inte träna och eller duscha på 24 timmar.

Det är viktigt att patienten är införstådd med vilket resultat som kan förväntas, detta för att förväntningarna inte ska överstiga resultatet. Vi rekommenderar därför en konsultation innan behandlingar påbörjas.