Slik fungerer det

Vi tar oss av alt.

steg för steg hårtransplantation

Den første gangen du kontakter oss kommer vi til å stille noen enkle spørsmål om helsen din. Denne informasjonen vil vi senere bruke som grunnlag for konsultasjonen. Under konsultasjonen kommer du til å få flere spørsmål du må ta stilling til:

 

  • Dine fysiske behov og eventuelle begrensninger
  • Dine emosjonelle behov og mentale innstilling
  • Eventuelle bekymringer du har
  • Forventningene dine
  • Budsjettet ditt
  • Tiden din

 

Den som er ansvarlig for konsultasjonen har en omfattende samtale med pasienten for å forstå vedkommendes medisinske behov. Arbeidet begynner med å utforme tilgjengelige behandlingsalternativer i henhold til pasientens behov og ønsker. Det er svært viktig å indentifisere nøyaktig hva pasienten ønsker å gjøre.

 

Pasienten skal også fylle ut et medisinsk spørreskjema. Dette gjøres for å informere kirurgen om eventuell risiko eller forhold det kan være nødvendig å kjenne til før operasjonen.

Selv om de fleste inngrep er av mindre karakter, kan kirurgen ha behov for tilgang til sykejournaler, bilder etc. For å underlette denne prosessen ber vi pasienten fremskaffe journaler, dokumenter eller bilder i forveien.

 

Det er viktig at pasientens forventninger er på linje med hva som er realistisk og kan oppnås. Derfor er det avgjørende at vi kjenner til pasientens forventninger til sluttresultatet, slik at kirurgen kan avgjøre om det ønskede resultatet er oppnåelig.

 

Deretter får pasienten et pristilbud på behandlingen, og operasjonsdatoen fastsettes i fellesskap.

Spørsmål angående operasjonen besvares av den som var ansvarlig for konsultasjonen, enten per e-post eller telefon, eller via et personlig besøk.

 

Pasienten betaler inn et forskudd til Akacia Medical ABs bankkonto, hvorpå operasjonen bekreftes. Resterende beløp innbetales 14 dager før operasjonen.

 

Pasienten opprettholder kontakten med Akacia Medical etter operasjonen, frem til evalueringen er gjennomført. Evalueringen finner vanligvis sted etter ca. 12 måneder.