For de som ønsker å gjennomføre hårtransplantasjonen i Tyrkia (Istanbul)

Hva er forskjellen på Akacia Medical og andre som arrangerer reiser til Tyrkia for hårtransplantasjon?

Akacia Medical gir garanti på sine hårtransplantasjoner! Ingen andre sykehus eller klinikker i Tyrkia gir garanti. Andre vil kanskje gi en muntlig garanti, men vil ikke skrive under på en bindende avtale.

Akacia Medical sitt tilbud om operasjon i Tyrkia gjøres gjennom Akacia Medical i Sverige. All betaling skjer i Sverige, til forskjell fra andre reisearrangører der betalingen skjer i Tyrkia. Når betalingen gjøres i Tyrkia blir det vanskelig å få gjennomslag dersom det skulle oppstå feil. Og man kan også kontakte den norske klinikken om det er spørsmål om det kliniske resultatet.

Hvor mange dager må man være i Istanbul?

Hårtransplantasjonen krever at du er i Istanbul i fire dager / tre netter.
Dag 1 – Ankomst
Dag 2 – Operasjon/hårtransplantasjon
Dag 3 – Etterkontroll
Dag 4 – Hjemreise

 istanbul