Garanti

Akacia Medical kommer alltid att hålla ett löfte om att ge garanti för att ersätta icke-växande transplantat utan några avgifter med villkor:

  • Minst 12 månader har gått sedan operationen.
  • Följt vår läkares instruktioner efter operationen.
  • Inte intagit några mediciner som kan ha påverkat det slutliga resultatet.
  • Icke rökt eller tungt konsumerat alcohol.

Vid mer detaljer kontakta oss.

Du betalar aldrig mer än utlovade hårsäckar, blir det färre än utlovat återbetalar vi enligt prislistan

När vi plockar ut hårsäckarna så sorterar vi och lägger upp så att man kan räkna dom sedan fotograferar vi hårsäckarna. Dessa bilder får du ta del av om du önskar och det framgår tydligt hur många hårsäckar som plockats. Om vi kan få ut lite fler hårsäckar än utlovat så behöver du inte betala något extra. Om vi däremot inte skulle kunna plocka ut fler hårsäckar än utlovat så återbetalar vi enligt prislistan.